NÜÜD OLED JÕUDNUD VALIKUT KIRJELDAVA BRIIFINGU OSANI.

Selles briifingu osas saad infot, mida pead tegema, et kandideerida erioperatsioonide väejuhatusse.

Elu raskeim tööintervjuu

NÜÜD OLED JÕUDNUD BRIIFINGU VALIKUT KIRJELDAVA OSANI.

Selles briifingu osas saad teada, mida pead tegema, et kandideerida erioperatsioonide väejuhatusse.

VALIK 2023 ajad

  • 30.03-04.04.23      Registreerumine on lõppenud. 
  • 29.06-04.07.23      Viimane aeg registreerumiseks     12.06.23
  • 07.09-12.09.23       Viimane aeg registreerumiseks     21.08.23

Eelvalikuks võid CV/elulookirjelduse saata juba täna – eogvalik(at)mil.ee  või esitada täiendavaid küsimusi erioperatsioonide väejuhatuse ja teenistusse asumise kohta.

KANDIDEERIMISE VÄLISTAVAD:

– ebaausus, alkoholi ja sõltuvusainete kuritarvitamine või hasartmängusõltuvus

– kriminaalkorras karistatus

 

 

KANDIDEERIMISEKS PEAD VASTAMA ALLTOODUD TINGIMUSTELE, NING LÄBIMA EDUKALT KUUS PÄEVA KESTVAD KATSED.  ENDA VALMISOLEKU HINDAMISEKS MÄRGI ALLJÄRGNEVATEL RIDADEL BOKS.
Kandidaadil peab olema:

Soovitatavalt võiks kandidaadil olla lõpetatud COVID-19 vaktsineerimiskuur. Kaitsevägi tööandjana soovitab ja võimaldab vaktsineerimist .

Kandideerimisdokumendid

Reservväelasel:

– taotlus Valikul osalemiseks (täidetakse katse esimesel päeval kohapeal)

– elulookirjeldus

– täita patsiendiportaalis tervisedeklaratsioon ja lubada Kaitseministeeriumi valitsemisala
arstlikele komisjonidele ligipääs terviseandmetele

Tegevväelasel või ajateenijal:

– taotlus valikul osalemiseks (täidetakse katsete esimesel päeval kohapeal)

CV/elulookirjeldus   

– iseloomustus otseselt ülemalt

– kehtiv Kaitseväe arstliku komisjoni tervisetõend või väeosa arsti tõend

Valik

Erioperatsioonide väejuhatusega liitumiseks pead edukalt läbima 6-päevase Valiku. Kandidaatide toimetulekut hinnatakse kõikidel päevadel. Kõiki kandidaate koheldakse võrdselt olenemata auastmest ning eelnevast teenistuskogemusest.

Tegevväelasest kandidaadi osalemine katsetel tasustatakse vastavalt tegevväelaste palgajuhendile.

– Katsetel osalemine on vabatahtlik ning katkestada on võimalik igal hetkel, kuid vabatahtlikult katkestanud kandidaat ei saa uuesti kandideerida.

– Katsetel testitakse kandidaatide vastupidavust ja käitumist erinevates stressiolukordades. Peamisteks stressi tekitavateks faktoriteks on vähene uneaeg, teadmatus, pidev koormus ning uued situatsioonid. Erinevate ülesannete täpseid hindamiskriteeriume ning ajalisi normatiive ei avalikustata.

– Katsete ajal ei ole kandidaatidel võimalik välismaailmaga suhelda, kasutada mobiiltelefoni ja Internetti.

– Katsete läbimine ei kohusta teenistusse asuma.

– Katsete ajal on kandidaatidele tagatud toit, vesi ja esmaabi.

– Katsete täies mahus läbimine on eeldus kaitseväe erioperatsioonide üksuse operaatori ametikohal teenistusse asumiseks.

mida Valikul hinnatakse?

– Kehalisi võimeid – UBRR TEST JA UJUMISTEST.  Vaata allpool teste tutvustavat videot. 

– Inglise keele oskust

– Eesti keele väljendusoskust

– Orienteerumisoskust kaitseväe kaardi ja kompassiga

– Oskust töötada meeskonnas

– Psühholoogilist vastupidavust

   ja muud…


Kandidaadi varustus

Katsetel kasutatakse kaitseväe välivormi ja varustust:
Kandidaadi vajalik isiklik riide ja erivarustus:

EOVJ VALIKUL OSALENUD KANDIDAADI KEHALISE ETTEVALMISTUSE JA VALIKU LÄBIMISE VAHELINE SEOS

Kaitseväe akadeemias 2022. aastal kaitstud uurimustöö “EOVJ VALIKUL OSALENUD KANDIDAADI KEHALISE ETTEVALMISTUSE JA VALIKU LÄBIMISE VAHELINE SEOS” põhjal, leiti, et UBRR testi sooritanud kandidaadil on suurem statistiline tõenäosus läbida EOVJ Valik. UBRR punktisumma kasvades suureneb ka valiku läbimise statistiline tõenäosus. Tuvastati, et alates punktisummast 1200 kasvab Valiku läbimise statistiline tõenäosus hüppeliselt. UBRR testi üksikala positiivne tulemus ei ennusta Valiku läbimise statistilist tõenäosust, kuid üksikala negatiivse tulemuse korral valikul läbimise statistiline tõenäosus väheneb.

AUDIOSAATED

 

ARTIKLID