NÜÜD OLED JÕUDNUD VALIKUT KIRJELDAVA BRIIFINGU OSANI.

Selles briifingu osas saad infot, mida pead tegema, et kandideerida erioperatsioonide väejuhatusse.

Elu raskeim tööintervjuu

NÜÜD OLED JÕUDNUD BRIIFINGU VALIKUT KIRJELDAVA OSANI.

Selles briifingu osas saad teada, mida pead tegema, et kandideerida erioperatsioonide väejuhatusse.

VALIK 2023 ajad


30.03-04.04.23 – viimane aeg registreerumiseks: 13.03.23
29.06-04.07.23 – viimane aeg registreerumiseks: 12.06.23
07.09-12.09.23 – viimane aeg registreerumiseks: 21.08.23


KANDIDEERIMISEKS PEAD VASTAMA ALLTOODUD TINGIMUSTELE, NING LÄBIMA EDUKALT KUUS PÄEVA KESTVAD KATSED.

Eelvalikuks võid elulookirjelduse või CV saata juba täna.

eogvalik(at)mil.ee

Samale e-posti aadressile saad esitada ka täiendavaid küsimusi erioperatsioonide väejuhatuse ja teenistusse asumise kohta.

 

KANDIDEERIMISE VÄLISTAVAD:

– ebaausus, alkoholi ja sõltuvusainete kuritarvitamine või hasartmängusõltuvus

– kriminaalkorras karistatus


ENDA VALMISOLEKU HINDAMISEKS MÄRGI ALLJÄRGNEVATEL RIDADEL BOKS, MILLEGA VAJA VEEL TEGELEDA.

Kandidaadil peab olema:

Kandideerimisdokumendid

Reservväelasel:

– taotlus Valikul osalemiseks (täidetakse katse esimesel päeval kohapeal)

– elulookirjeldus või CV

– täita patsiendiportaalis tervisedeklaratsioon ja lubada Kaitseministeeriumi valitsemisala
arstlikele komisjonidele ligipääs terviseandmetele

Tegevväelasel või ajateenijal:

– taotlus valikul osalemiseks (täidetakse katsete esimesel päeval kohapeal)

– elulookirjeldus või CV

– iseloomustus otseselt ülemalt

– kehtiv Kaitseväe arstliku komisjoni tervisetõend või väeosa arsti tõend

Valikkatsed

Erioperatsioonide väejuhatusega liitumiseks pead edukalt läbima 6-päevase Valiku. Kandidaatide toimetulekut hinnatakse kõikidel päevadel. Kõiki kandidaate koheldakse võrdselt olenemata auastmest ning eelnevast teenistuskogemusest.

Tegevväelasest kandidaadi osalemine katsetel tasustatakse vastavalt tegevväelaste palgajuhendile.

VLNR9925

Kandidaadi varustus

Katsetel kasutatakse kaitseväe välivormi ja varustust:
Kandidaadi vajalik isiklik riide ja erivarustus:

EOVJ VALIKUL OSALENUD KANDIDAADI KEHALISE ETTEVALMISTUSE JA VALIKU LÄBIMISE VAHELINE SEOS

Kaitseväe akadeemias 2022. aastal kaitstud uurimustöö “EOVJ VALIKUL OSALENUD KANDIDAADI KEHALISE ETTEVALMISTUSE JA VALIKU LÄBIMISE VAHELINE SEOS” põhjal, leiti, et UBRR testi sooritanud kandidaadil on suurem statistiline tõenäosus läbida EOVJ Valik. UBRR punktisumma kasvades suureneb ka valiku läbimise statistiline tõenäosus. Tuvastati, et alates punktisummast 1200 kasvab Valiku läbimise statistiline tõenäosus hüppeliselt. UBRR testi üksikala positiivne tulemus ei ennusta Valiku läbimise statistilist tõenäosust, kuid üksikala negatiivse tulemuse korral valikul läbimise statistiline tõenäosus väheneb.