AJATEENISTUS ERIOPERATSIOONIDE VÄEJUHATUSES

SUUNATUD: Kutsealustele

 1. 8–11-kuulist ajateenistust saab läbida ka erioperatsioonide väejuhatuses.
 2. Esimese poole ajateenistusest läbivad erioperatsioonide väejuhatuse ajateenijad koos tavaüksustega. Nende hulgast tehakse valik, kes hakkavad õppima väikeüksuste taktikat, tegutsemist vastase tagalas, ellujäämist keerulises oludes ja muud.
 3. KUULAKE SÕDURILEHE PODCASTI EOVJ AJATEENIJATEGA

ajateenistus

Kui sa oled läbinud pika jalgsirännaku, kahlanud vööni vees ja praegu oled positsioonil, oodates varitsuse algust. Adrenaliin on laes. Mõtet, et peale varitsust pead veel kõik teistpidi tagasi läbi tegema, hoiad veel tagasi. 

AJATEENISTUS EOVJs.

 1.  Kutsealustel on võimalik läbida 11-kuuline ajateenistus erioperatsioonide väejuhatuses.
 2. Esimese poole ajateenistusest läbivad erioperatsioonide väejuhatuse ajateenijad koos tavaüksustega. Nende hulgast tehakse valik, kes hakkavad õppima väikeüksuste taktikat, tegutsemist vastase tagalas, ellujäämist keerulises oludes ja muud.
 3. KUULAKE SÕDURILEHE PODCASTI EOVJ AJATEENIJATEGA

TEE OMA AJATEENISTUSEST MEISTRITEOS

Erioperatsioonide väejuhatusel on oluline roll Eesti riigikaitses nii rahu, kriisi kui ka sõja ajal, olles erioperatsioonide ja tavatu sõjapidamise võime arendaja. Kaitseväe erioperatsioonide reservüksuse jaoks õpetab EOVJ välja ajateenijaid.

2021. aastast oli kutsealustel võimalik läbida 8-11 kuuline ajateenistus erioperatsioonide väejuhatuses, alustades väljaõpet eelkutsega juulis või põhikutsega oktoobris. 

Alates 2023. aastast on ajateenistus EOVJs 11 kuud, ajateenistus algab juulis.

Ajateenistuse esimese poole – sõduri baaskursuse, nooremallohvitseride kursuse ja erialakursused(parameedik, kuulipildur jm) – läbivad erioperatsioonide väejuhatuses teenida soovivad ajateenijad koos tavaüksustega.

Pärast erialakursuseid või põhikutse sõduribaaskursust, valib EOVJ välja 30 noormeest ja võimalusel kaks neidu, kes on sooritanud kõik eksamid ja füüsilise testi ning kelle hoiak ja motivatsioon sobib erioperatsioonide väejuhatuses ajateenistuse läbimiseks.

Sõelale jäänud ajateenijad läbivad erioperatsioonide spetsiifilise väikeüksuse taktika mooduli. Selle raames toimub näiteks köiekoolitus, veeõpe, langevarjukoolitus ning intensiivne laske- ja lõhkeväljaõpe.

Erioperatsioonide väejuhatusse määratavate ajateenijate teenistus algab Ämari lennubaasi territooriumil, toimub üle Eesti ning lõppeb samal ajal ülejäänud kaitseväe üksustega, misjärel määratakse ajateenijad erioperatsioonide väejuhatuse reservüksusesse.

Katseid erioperatsioonide väejuhatusse ajateenistusse asumiseks kaitsevägi ei korralda, vajalikud nõuded kutsealusele:

 • kesk- või kutseharidus
 • hea füüsiline vorm
 • kutsealuse kirjalik taotlus Kaitseressursside Ametile, et ajateenistus läbida just erioperatsioonide väejuhatuses.
  Kasuks tulevad B-kategooria juhiload.

Taotluse vormi leiab https://kra.ee/taotlus

Kutsealune! Kui sa oled saanud Kaitseressursside Ametilt kinnituse, et sind on valitud EOVJ ajateenistusse, siis ära jaga seda infot sõprade ja tuttavatega, vaid jäta see enda teada. EOVJ koosseisu kuulumine ei ole avalik teave. 

AJATEENIJA FÜÜSILINE ETTEVALMISTUS

Kui olete esitanud taotluse läbida ajateenistus EOVJs, soovitame ajateenistuse alguseni aeg targasti ära kasutada ja end võimalikult heasse füüsilisse vormi viia, et Te ajateenistuses paremini hakkama saaksite. Selleks saab kasutada  sõjaväelise üldfüüsilise ettevalmistuse äppi, mis aitab teil treeningut planeerida ja teha. Kindlasti peaksid äppi kasutama need, kes regulaarselt trennis ei käi. Füüsiline vorm peaks ajateenistuse esimeseks päevaks olema nii hea, et suudate sooritada kaitseväe kehaliste võimete kontrolltesti.

Military Workouts

Kaitseväe kehaliste võimete kontrolltest.

LÄHEDASTELE

Kuna erioperatsioonide väejuhatuse tegevus ja teenistujad on Eestis kaitstud riigisaladuse seadusega, siis muud infot, kui see, mis on leitav avalikest allikatest, me EOVJ kohta välja ei anna. Võrgustiku kaitseks ei soovi me avaldada EOVJ ajateenijate nägusid ega nimesid, samuti soovitame ka meie ajateenijatel seda infot väga piiratult jagada. Seetõttu palume ka Teil mitte avalikult levitada infot, et Teie lähedane läbib ajateenistust just EOVJs. Selleks, et teada saada, mis EOVJ ajateenistuses toimub, KUULAKE SÕDURILEHE PODCASTI EOVJ I LENNU AJATEENIJATEGA

Kontakt:

estsof(at)mil.ee

AUDIOSAATED

 

ARTIKLID