TEEMA: Ajateenistuse läbimine Erioperatsioonide väejuhatuses. SUUNATUD: AJATEENIJATELE
  1. 2021. aastast on kutsealustel võimalik läbida 8–11-kuulist ajateenistust ka erioperatsioonide väejuhatuses.
  2. Esimese poole ajateenistusest läbivad erioperatsioonide väejuhatuse ajateenijad koos tavaüksustega. Nende hulgast tehakse valik, kes hakkavad õppima väikeüksuste taktikat, tegutsemist vastase tagalas, ellujäämist keerulises oludes ja muud.
  3. Erioperatsioonide väejuhatusse määratavate ajateenijate teenistus toimub Ämari lennubaasi territooriumil.

KINNITANUD: KOLONELLEITNANT MARGUS KUUL, EOVJ ÜLEM 

Tee oma aja-teenistusest meistriteos

TEEMA: Ajateenistuse läbimine Erioperatsioonide väejuhatuses.

SUUNATUD: AJATEENIJATELE

  1. 2021. aastast on kutsealustel võimalik läbida 8–11-kuulist ajateenistust ka erioperatsioonide väejuhatuses.
  2. Esimese poole ajateenistusest läbivad erioperatsioonide väejuhatuse ajateenijad koos tavaüksustega. Nende hulgast tehakse valik, kes hakkavad õppima väikeüksuste taktikat, tegutsemist vastase tagalas, ellujäämist keerulises oludes ja muud.
  3. Erioperatsioonide väejuhatusse määratavate ajateenijate teenistus toimub Ämari lennubaasi territooriumil.

KINNITANUD: KOLONELLEITNANT MARGUS KUUL, EOVJ ÜLEM 

TEE OMA AJATEENISTUSEST MEISTRITEOS

Erioperatsioonide väejuhatusel on oluline roll Eesti riigikaitses nii rahu, kriisi kui ka sõja ajal, olles erioperatsioonide ja tavatu sõjapidamise võime arendaja. Kaitseväe erioperatsioonide reservüksuse jaoks õpetab EOVJ välja ajateenijaid.

2021. aastast on kutsealustel võimalik läbida 8-11 kuulist ajateenistust erioperatsioonide väejuhatuses, alustades väljaõpet eelkutsega juulis või põhikutsega oktoobris. Ajateenistuse esimese poole – sõduri baaskursuse, nooremallohvitseride kursuse ja erialakursused(parameedik, kuulipildur jm) – läbivad erioperatsioonide väejuhatuses teenida soovivad ajateenijad koos tavaüksustega.

Pärast erialakursuseid või põhikutse sõduribaaskursust, valib EOVJ välja 30 noormeest ja võimalusel kaks neidu, kes on sooritanud kõik eksamid ja füüsilise testi ning kelle hoiak ja motivatsioon sobib erioperatsioonide väejuhatuses ajateenistuse läbimiseks.

Sõelale jäänud ajateenijad läbivad erioperatsioonide spetsiifilise väikeüksuse taktika mooduli. Selle raames toimub näiteks köiekoolitus, veeõpe, langevarjukoolitus ning intensiivne laske- ja lõhkeväljaõpe.

Erioperatsioonide väejuhatusse määratavate ajateenijate teenistus algab Ämari lennubaasi territooriumil, toimub üle Eesti ning lõppeb samal ajal ülejäänud kaitseväe üksustega, misjärel määratakse ajateenijad erioperatsioonide väejuhatuse reservüksusesse.

Katseid erioperatsioonide väejuhatusse ajateenistusse asumiseks kaitsevägi ei korralda, vajalikud nõuded kutsealusele:

  • kesk- või kutseharidus
  • hea füüsiline vorm
  • kutsealuse kirjalik taotlus Kaitseressursside Ametile, et ajateenistus läbida just erioperatsioonide väejuhatuses.

Kasuks tulevad B-kategooria juhiload.
Taotluse vormi leiab https://kra.ee/taotlus

AJATEENIJA FÜÜSILINE ETTEVALMISTUS

Kui olete esitanud taotluse läbida ajateenistus EOVJs, soovitame ajateenistuse alguseni aeg targasti ära kasutada ja end võimalikult heasse füüsilisse vormi viia, et Te ajateenistuses paremini hakkama saaksite. Selleks saab kasutada meie liitlase, Briti armee sõjaväelise üldfüüsilise ettevalmistuse tasuta äppi, mis aitab teil treeningut planeerida ja teha. Kindlasti peaksid äppi kasutama need, kes regulaarselt trennis ei käi. Füüsiline vorm peaks ajateenistuse esimeseks päevaks olema nii hea, et suudate sooritada kaitseväe kehaliste võimete kontrolltesti.

100% Army Fit – Strength & Running Workout Tracker

Kaitseväe kehaliste võimete kontrolltest.

LAPSEVANEMATELE

Erioperatsioonide väejuhatusse määratavate ajateenijate teenistus toimub Ämari lennubaasi territooriumil, seal saate ka oma lapsi külastada. 

Kuna erioperatsioonide väejuhatuse tegevus ja teenistujad on Eestis kaitstud riigisaladuse seadusega, siis muud infot, kui see, mis puudutab ajateenistust ja mis on leitav avalikest allikatest, me EOVJ kohta välja ei anna. Isikute kaitseks ei soovi me avaldada EOVJ ajateenijate nägusid ega nimesid, samuti soovitame ka meie ajateenijatel seda infot piiratult jagada ja seetõttu palume ka teil mitte avalikult levitada infot, et Teie laps läbib ajateenistust just EOVJs.

Kontakt

estsof(at)mil.ee